Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 29.05.2020, godzina 10:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Zmiany w programach studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika.

Informacje publiczne:

Zmiany w programach studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika.