Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 29.05.2020, godzina 10:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Zmiana nazwy specjalności na studiach niestacjonarnych I i II stopnia dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Informacje publiczne:

Zmiana nazwy specjalności na studiach niestacjonarnych I i II stopnia dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.