Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 03.07.2020, godzina 11:00
referujący:
prof. A. Hamrol
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów Product Lifecycle Engineering na studiach stacjonarnych II stopnia.

Informacje publiczne:

Wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów Product Lifecycle Engineering na studiach stacjonarnych II stopnia.