Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 25.09.2020, godzina 11:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy osobowe
Temat:

Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego:

a) w Zakładzie Inżynierii Produkcji ITMat (na 1 rok),

b) w Laboratorium Maszyn Inteligentnych ITMech (1/2 etatu - na 1 rok).

Informacje publiczne:

Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego:

a) w Zakładzie Inżynierii Produkcji ITMat (na 1 rok),

b) w Laboratorium Maszyn Inteligentnych ITMech (1/2 etatu - na 1 rok).