Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 25.09.2020, godzina 11:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy osobowe
Temat:

Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisko asystenta dydaktycznego:

a) w Zakładzie Inżynierii Produkcji ITMat (2 etaty - na 1 rok),

b) w Zakładzie Mechaniki Technicznej IMS (na 1 rok),

c) w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji IMS (na 1 rok),

d) w Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych ITMech (na 1 rok).

Informacje publiczne:

Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisko asystenta dydaktycznego:

a) w Zakładzie Inżynierii Produkcji ITMat (2 etaty - na 1 rok),

b) w Zakładzie Mechaniki Technicznej IMS (na 1 rok),

c) w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji IMS (na 1 rok),

d) w Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych ITMech (na 1 rok).