Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 25.09.2020, godzina 11:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy osobowe
Temat:

Protokół komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Laboratorium Maszyn Inteligentnych ITMech (1/2 etatu na czas nieokreślony).

Informacje publiczne:

Protokół komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Laboratorium Maszyn Inteligentnych ITMech (1/2 etatu na czas nieokreślony).