Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 25.09.2020, godzina 11:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Zatwierdzenie przedmiotów prowadzonych w języku angielskim w ramach programu „ERASMUS +”.

Informacje publiczne:

Zatwierdzenie przedmiotów prowadzonych w języku angielskim w ramach programu „ERASMUS +”.