Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 25.09.2020, godzina 11:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Uzupełnienie składu WKW.

Informacje publiczne:

Uzupełnienie składu WKW.