Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 12.02.2021, godzina 11:00
referujący:
Przewodniczący Komisji
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Zatwierdzenie projektu budżetu Wydziału na rok 2021.