Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 28.05.2021, godzina 11:00
referujący:
dr hab. inż. P. Krawiec
Typ sprawy:
Sprawozdanie z Senatu
Temat:

- z posiedzenia w dniu 31 marca 2021 r.