Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 28.05.2021, godzina 11:00
referujący:
prof. M. Kupczyk
Typ sprawy:
Sprawy osobowe
Temat:

Protokół komisji konkursowej w sprawie awansowania na stanowisko adiunkta badawczo- dydaktycznego dr inż. Moniki Knitter z Zakładu Tworzyw Sztucznych ITMat (od 1 czerwca 2021 r.).