Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 02.07.2021, godzina 11:00
referujący:
prof. M. Kupczyk
Typ sprawy:
Sprawy osobowe
Temat:

Protokół komisji konkursowej w sprawie awansowania na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych:

  • dra inż. Wiesława Kuczko z Zakładu Inżynierii Produkcji ITMat,
  • dra inż. Mikołaja Bilskiego z Zakładu Mechaniki Technicznej IMS