Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 02.07.2021, godzina 11:00
referujący:
prof. M. Kupczyk
Typ sprawy:
Sprawy osobowe
Temat:

Protokoły komisji w sprawie przedłużenia zatrudnienia na czas nieokreślony na stanowiskach asystentów:

  • mgra inż. Bartłomieja Burlagi z Zakładu Inżynierii Wirtualnej IMS w grupie pracowników dydaktycznych ,
  • dra n. med. Adama Pogorzały z Zakładu Mechaniki Technicznej IMS w grupie pracowników dydaktycznych ,
  • mgra inż. Michała Plusta z Zakładu Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji IMS w grupie pracowników dydaktycznych ,
  • mgra inż. Zbyszko Klockiewicza z Instytutu Konstrukcji Maszyn (1/2 etatu) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych