Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 02.07.2021, godzina 11:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy osobowe
Temat:

Wniosek dra inż. Macieja Obsta w sprawie udzielenia rocznego urlopu naukowego w celu odbycia stażu naukowego za granicą (w terminie 10.2021-06.2022 r.)