Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 02.07.2021, godzina 11:00
referujący:
dr inż. K. Grześkowiak
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Zmiany w programie studiów na kierunku Inżynieria Biomedyczna II stopnia