Komisje Rady Wydziału

WYDZIAŁOWA KOMISJA DO PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW NA INNE STANOWISKA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NIŻ PROFESORSKIE

dr hab. inż. Olaf Ciszak - przewodniczący
dr inż. Leszek Różański - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego NSZZ "Solidarność"
dr inż. Jan Uniejewski - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego ZNP

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

WYDZIAŁOWA KOMISJA DO PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW NA STANOWISKA PROFESORSKIE

dr inż. Leszek Różański - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego NSZZ "Solidarność"
dr inż. Jan Uniejewski - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego ZNP

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENIAJĄCA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

dr hab. inż. Olaf Ciszak - przewodniczący
dr inż. Leszek Różański - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego NSZZ "Solidarność"
dr inż. Jan Uniejewski - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego ZNP

WYDZIAŁOWA KOMISJA DO SPRAW BUDŻETU I FINANSÓW

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DO SPRAW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA DLA DOKTORANTÓW

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA DLA STUDENTÓW

dr hab. inż. Beata Starzyńska - z-ca przewodniczącego

DZIEKAŃSKA KOMISJA DO SPRAW KSZTAŁCENIA

DZIEKAŃSKA KOMISJA DO SPRAW BADAŃ NAUKOWYCH

DZIEKAŃSKA KOMISJA DO SPRAW NAGRÓD

DZIEKAŃSKA KOMISJA DO SPRAW KIERUNKU STUDIÓW INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

KOMISJA DOKTORANCKA