Komisje Rady Wydziału

WYDZIAŁOWA KOMISJA DO PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW NA INNE STANOWISKA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NIŻ PROFESORSKIE

dr hab. inż. Olaf Ciszak - przewodniczący
dr inż. Krzysztof Grześkowiak - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego NSZZ "Solidarność"
dr inż. Jan Uniejewski - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego ZNP

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

WYDZIAŁOWA KOMISJA DO PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW NA STANOWISKA PROFESORSKIE

dr inż. Krzysztof Grześkowiak - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego NSZZ "Solidarność"
dr inż. Jan Uniejewski - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego ZNP

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENIAJĄCA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

dr hab. inż. Olaf Ciszak - przewodniczący
dr inż. Krzysztof Grześkowiak - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego NSZZ "Solidarność"
dr inż. Jan Uniejewski - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego ZNP

WYDZIAŁOWA KOMISJA DO SPRAW BUDŻETU I FINANSÓW

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DO SPRAW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA DLA DOKTORANTÓW

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA DLA STUDENTÓW

DZIEKAŃSKA KOMISJA DO SPRAW KSZTAŁCENIA

DZIEKAŃSKA KOMISJA DO SPRAW BADAŃ NAUKOWYCH

DZIEKAŃSKA KOMISJA DO SPRAW NAGRÓD

DZIEKAŃSKA KOMISJA DO SPRAW KIERUNKU STUDIÓW INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

KOMISJA DOKTORANCKA